Verwijderen van entiteiten, blokkades en energetisch reinigen van huizen

Het kan zijn dat je last hebt van entiteiten en dat ze zich bij je in huis bevinden of dat ze aan jou als persoon verbonden zijn. Klachten die hieruit ontstaan kunnen verschillende oorzaken hebben. Het is daarbij mogelijk dat de oorzaak niet te herleiden is en dat het probleem op een ander (astraal) vlak ligt. Klachten waaraan je kunt denken zijn;

Chronische vermoeidheid

Concentratiestoornissen

Stemmen horen, die je aanzetten tot...

Verschillende lichamelijke klachten

Stemmingswisselingen en gedragsproblemen

Perioden van geheugenverlies

Het vertonen van niet je eigen gedrag tijdens bepaalde situaties of tegen bepaalde personen

Onverklaarbare versterking van gevoelens, emoties, angsten

Nek en/of schouderklachten (vaak de aanhechtingspunten)

Zelfmoordgedachtes of neigingen

Verwijderen entiteiten

Je kunt onderscheid maken in entiteiten. Niet geheel overgegane -, aardgebonden of dolende zielen. Dit zijn zielen die zich door trauma’s en/of angsten vastklampen aan het aardse bestaan. Dit kan verschillende redenen hebben.

Het kan zijn dat de persoon plotseling is overleden en zich niet bewust is dat hij/zij dood is;

Diepe onverwerkte emoties en/of trauma’s kunnen de overledene in de weg staan om de weg naar het Licht en de begeleiders te zien;

De ziel kan niet verder omdat hij/zij wordt vastgehouden door pijn/verdriet/boosheid van een dierbare die is achtergebleven;

Entiteiten uit een andere dimensie en die per ongeluk op de verkeerde plek zijn beland;

Entiteiten die vanuit een andere dimensie bewust hier zijn;

Kwaadwillige entiteiten die heel goed weten dat ze dood zijn. Zij kunnen degene bij wie zij zich ophouden dingen laten doen die indruisen tegen diens eigen opvattingen en overtuigingen. Als het gaat om een demon dan heet het bezetenheid. Kwaadwillige entiteiten komen niet zo dikwijls voor. Het gaat hierbij om gehele of gedeeltelijke overname van de gastpersoon waarbij die zich vaak niet of slechts ten dele bewust is van wat hij/zij doet of zegt. Hierbij kan ook iets persoonlijks spelen, zoals dat er sprake is van een contract, afbetaling of een gelofte uit het verleden of uit een vorig leven;

Meesters van het Licht of vanuit donkere oorden. Hierbij speelt het aardse tussen goed en kwaad een rol;

Gidsen: entiteiten die de mens begeleiden op zijn/haar levenspad. Bij de geboorte krijgt ieder mens een of meerdere gidsen mee. Er is altijd een gids die je hele leven bij je blijft. Deze gids ken je vaak ook uit de periode dat jezelf in die sferen verbleef. Tijdens je leven kunnen er gidsen bijkomen en ook weer weggaan. Een gids gaat bij je weg als hij/zij je geleerd heeft wat je moest leren. Er kan dan ook weer een nieuwe gids bijkomen, maar dit is afhankelijk van je leerproces. Soms is een overleden familielid je gids. Vaak is het een wens dat een dierbare bij je blijft om je te begeleiden, maar dat is niet per definitie zo. Vaker blijkt het te gaan om een dierbare die al had over mogen gaan naar het licht.

Verwijderen blokkades

Een blokkade kan al verschillende levens aanwezig zijn in je (etherische) lichaam. Het veroorzaakt energetisch blokkades waardoor je klachten kunt krijgen. Deze klachten kunnen zeer uiteenlopend van aard zijn en zowel lichamelijk als psychisch. Hierdoor kun je niet geheel jezelf zijn en word je beperkt in je mogelijkheden, groei en kracht.

Een vervelende bijkomstigheid is dat je niet kunt functioneren zoals je vanuit je (hogere) zelf zou willen.


Indien je het vermoeden hebt dat je met een van deze zaken te maken hebt, kun je contact met mij opnemen. Mocht het nodig zijn om je huis te reinigen of om een entiteit of implantaat te verwijderen, dan kunnen we daar een afspraak voor maken.