Healing

Kort kijk ik hoe het is en welke veranderingen er hebben plaatsgevonden. Daarna krijg je een energetische behandeling. Ik haal wat energie weg of ik voeg iets toe. Dat kan veel invloed op je hebben en dan moet je het even rustig aan doen. Dit zal ik altijd met je bespreken.