Ethiek

Paranormale Therapie kan heel goed samengaan met een vorm van reguliere geneeswijze. Ik behandel mensen voor klachten indien zij hiervoor eerst een regulier arts hebben bezocht. Als hieruit blijkt dat er een reguliere behandeling nodig is, zal ik deze nooit doorkruisen. Een mogelijkheid is dat ik met Paranormale Therapie de situatie kan ondersteunen. Ik zal daarbij gebruik maken van al mijn kwaliteiten en indien nodig zal ik (na toestemming) ook contact opnemen met de behandelend arts. Ik zal zelf geen medische diagnose stellen.

Als een cliënt verklaart dat zij / hij geen regulier arts wil bezoeken of geen vorm van reguliere therapie wil volgen, dan verzoek ik dat schriftelijk te verklaren en te ondertekenen.